ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,016 รายการ , หน้าที่  
8
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 12 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงภาคอุสาหกรรมถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหนองศรีบุญ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  11,756,481  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองยุบใหญ่ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน 18 เมตร  3,605,038  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหนองศรีบุญ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  19,594,628  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการเกษตร ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2243 - บ้านเกษตรก้าวหน้า อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  19,593,293  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 9 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  "ร่าง"ประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำจังหวัดสระบุรี (E-bidding) ประจำปีฯ 2561  1,890,000  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 9 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2089 - บ้านปากน้ำ อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  29,396,914  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 9 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคการเกษตร แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านกลุ่มพระบาท อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  24,495,804  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 9 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านหนองแค(ฝั่งซ้าย)  14,747,497  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 9 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข362-บ้านหนองปลากระดี่ อำเภอเมือง,หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  14,740,806  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 4 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแยก ทล.362 - บ.หาดสองแคว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร  13,620,430  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 4 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงภาคอุตสากรรม ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 316 - บ้านท่าลาน อำเภอหนองโดน,บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  29,616,502  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 3 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต ถนนสาย ทช.สบ.4047- บ.คลองวังแดง อำเภอหนองโดน,บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.000 กิโลเมตร  5,315,450  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 29 ก.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารดิบฯ (E-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งวดวันที่ 1 พ.ย. 2560 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2561)  40,046,600  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 28 ก.ย. 60 ประกวดราคา  ซื้อระบบคิวบริการในงานบริการส่วนหน้า โรงพยาบาลพระพุทธบาท พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  700,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 28 ก.ย. 60 สอบราคา  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเรือนจำฯ  1,733,900  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว