ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,588 รายการ , หน้าที่  
8
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 19 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาโครงการปรับปรุงเส้นทางและภูมิทัศน์ สู่แหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น เชื่อมโยงลำน้ำป่าสัก และลำคลองสาขาหลัก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 11.730 กิโลเมตร  45,004,026  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5548
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว 18 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประมูลซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำอเนกประสงค์  2,190,000  นางภัทราจิต จุลเจิม
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0863559003
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 12 เม.ย. 60 สอบราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 (บริเวณซอยบ้านนายพนม นพโสภณ)  610,000  นางสุพมาศ เลื่อมตา
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 12 เม.ย. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๐/๒๕๖๐ เรื่อง จัดซื้อปูนขาว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  791,971  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1941
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 11 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1คัน  3,500,000  นางอัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3638-3226-7 ต่อ 14
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 11 เม.ย. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. แบบโล่งมีหลังคาคลุม บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก  562,300  นางสาวจีวรา ฤทธิดา
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036298221
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 10 เม.ย. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  600,000  นางประสาน ดงบัง
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 0832611686
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 10 เม.ย. 60 สอบราคา  จ้างเหมาต่อเติมศาลาธรรมสังเวชวัดอู่ตะเภา  1,190,000  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200608-9
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2,3,4 และ 5 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี เชื่อมต่อ ตำบลตาลเดี่ยว - ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  18,760,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านชะอม - บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 2,7 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อถนนสายเรียนรู้และท่องเที่ยวไม้ล้อม บ้านชะอม-บ้านบึงไม้  7,299,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา เสาไห้ฝั่งขวา บริเวณหมู่ที่ 1,4 ตำบลหนองแซง-ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เชื่อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  8,659,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล.สายคันคลองชลประทาน 23 ขวา 2 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 2 ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ เชื่อมต่อ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  11,040,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลองโคกสลุด บริเวณหมู่ที่ 1,2,5,7 คลองระบายน้ำ (สวนนก-วัดไผ่ต่ำ) หมู่ที่ 6 และคลองสิบตัน หมู่ที่ 2,7,8 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  1,988,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นบริเวณพื้นที่จัดรูปที่ดินหมู่ที่ 1,6,7,8 ตำบลบ้านกลับ และหมู่ที่ 1,2,3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  8,961,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 5 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนน คสล.ซอย 2 สายตรี เชื่อมระหว่างตำบลพระพุทธบาท ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  13,000,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ