ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,522 รายการ , หน้าที่  
7
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 อำเภอแก่งคอย 9 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเผยแพร่ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง  3,835,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านหลังเขา ถึง บ้านซับลำไย ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กม.ที่0+000 ถึง กม.ที่ 5+000 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5.000 กิโลเมตร 1 สาย  14,989,971  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านเขาสวอง - บ้านหนองใหญ่ ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กว้าง 6.00 เมตร กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+800 ยาว 2.800 กิโลเมตร 1 สาย  14,989,814  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 - บ้านหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,503,079  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 7 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานขยายความกว้างสะพาน ถนนสาย สบ.5043 แยกทางหลวงชนบท สบ.3021 - บ้านหนองน้ำใส อำเภอเมือง,หนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  1,499,396  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 4 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บริเวณโรงสูบน้ำ  2,311,640  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 4 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายกลางนา  2,292,349  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 4 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายกลางนา  2,311,640  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 3 ม.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อเครื่องบริโภคสำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ผู้ต้องกักขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (อาหารดิบเป็นรายสิ่งพร้อมเครื่องปรุง) ๒๒๒ วัน  32  นายปิยะพงษ์ เพ็ชรจรูญ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 3 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องจี้และตัดพร้อมระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,820,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 3 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสว่านลมเจาะกระดูก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,200,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 2 ม.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  922,500  นุศรา สุขเรณู
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-268215-8
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 27 ธ.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า พร้อมควบคุมด้วยรีโมต จำนวน 1 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 27 ธ.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  798,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 26 ธ.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเจาะและตัดกระโหลกศีรษะใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว