ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,016 รายการ , หน้าที่  
7
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 6 พ.ย. 60 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกล่องนม UHTขนาด36X250cc. (นมไทย-เดนมาร์ค)สำหรับเครื่องบรรจุอัตโนมัติ  1,598,580  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 6 พ.ย. 60 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ชนิด 50 หลอด/ชุด จำนวน 300,000 ชุด  337,050  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 พ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อรถบรรทุกขนส่งน้ำนมดิบ ขนาดความจุ 15 ตัน จำนวน 1 คัน เพื่อส่งมอบ ณ สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  3,800,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 27 ต.ค. 60 สอบราคา  ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ทางเข้าวัดบ่อวงครุ หมู่ที่ 3  0  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 27 ต.ค. 60 สอบราคา  ประกาศกำหนดการตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (สายซอย 5 เชื่อมสายโท)  0  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 27 ต.ค. 60 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 118/2560  0  นางสาว อังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 27 ต.ค. 60 สอบราคา  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อกรดไนตริกขนาดบรรจุ 35กิโลกรัม ประกาศเลขที่ 119/2560  0  นางสาว อังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 27 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม อ.ส.ค.ภาคกลาง  25,000,000  นางสาว อังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 27 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณราคากลางโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เรือนจำจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561  1,727,200  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 24 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทปรับปรุงโครงการสร้างระบายน้ำ สาย สบ.1002 แยกทางหมายเลข 1 - บ.สองคอน ก่อสร้างสะพาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 แห่ง  7,394,950  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 24 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถยยลาดยาง ถนนแยก ทล.3016 - บ.ท่าลาน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  12,244,861  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 03-225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 24 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 305 - บ้านหนองแค(ฝั่งขวา) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  14,948,518  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225448
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 16 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเรือนจำจังหวัดสระบุรี(e-bidding) ประจำปี 2561  1,890,000  นายอนุชิต จันทร์พึ่งพลาย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212 ต่อ 24
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 12 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงภาคอุตสากรรมถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านหนองศรีบุญ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  19,594,628  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 12 ต.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายแยก ทล.305 - บ.หนองแค(ตอนสระบุรี) (ฝั่งตะวันตก) อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 1.100 กม.  11,756,481  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ