ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,102 รายการ , หน้าที่  
7
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 16 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  702,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 16 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5,4 ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  896,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 16 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 9 บ้านซับน้อยใต้ ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อมถนนสายซับสนุ่น - อ.ปากช่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4,782,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 16 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 บ้านซับลำใย ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เชื่อม ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4,332,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 15 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 2  513,290  นางปูณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0-3671-8436
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 15 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ดินลูกรัง)จำนวน12,500ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนส่ง  787,500  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 14 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต)ปิดผิวลาดยางแบบ Cape Seal จากสายแยกบ้านกอก หมู่ที่ 6 ถึง บ้านลาดเขาปูน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  6,838,923  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 13 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,500,000  นางปวีณา คงสมใจ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบ้านหมอ 13 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเลียบคลองเริงราง ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,796,821  นางสาวสมทรง ศรีสวัสดิ์
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036201123
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 13 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัว 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  2,500,000  นางปวีณา คงสมใจ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 13 มี.ค. 61 ประกวดราคา  โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองไส้ไก่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 2,7 (เส้นหน้า อบต. ไผ่ขวาง) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,700,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-202979
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 12 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงและเดินสายไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าตู้ MDB สำหรับอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูและออร์โธปิดิกส์  2,000,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 12 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองไส้ไก่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 2,7 (เส้นหน้า อบต. ไผ่ขวาง) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,700,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-202979
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 9 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวที่หลากหลายโดยวิถีชีวิตลุ่มน้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก กิจกรรม แก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,835,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 9 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เพื่อรับฟังคำวิจารน์สิ้นสุดวันที่ี 13 มีนาคม 2561  13,263,000  นางสุนิษา เสมอชาติ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036715623
กำลังดำเนินการ