ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,588 รายการ , หน้าที่  
6
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 8 พ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  500,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่างเสือ 8 พ.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  787,000  น.ส.ศรัณญ์ภัทร หลีธิวงศ์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-721847
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 5 พ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไก ราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  280,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 5 พ.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  805,120  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลทับกวาง 5 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานวางท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณจากสี่แยกหนองปูถึงสะพานข้าง หจก.ณวพล หมู่ที่ 3 ชุมชนหนองปู 93  4,000,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลทับกวาง 5 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณจากสี่แยกหอนาฬิกาถึงคลองบ้านไทย หมู่ที่ 3  5,385,000  นางละเอียด ด้วงทอง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036357590
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 4 พ.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  722,000  นางปุณยน ศาสตร์สมัย
 หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 036202423
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 4 พ.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง จำนวน 1 คัน  3,500,000  นางอัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-383226-7 ต่อ 14
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 3 พ.ค. 60 สอบราคา  ก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 13  496,000  นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036389917
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 3 พ.ค. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนซอยป่ายาง หมู่ที่ ๓ ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค  346,000  นายเลอสรวง วังศรี
 นักบริหารงานพัสดุ 4
 0917300978
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 3 พ.ค. 60 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๒๒/๒๕๖๐ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนสายวัดหนองตาบุญ หมู่ที่ ๔,๕ (ฝั่งขวา) ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค  798,700  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 27 เม.ย. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กอเนกประสงค์  864,000  นางอินทิรา สุวรรณพัฒน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3620-0947
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 26 เม.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาด ๘,๐๐๐ ลิตร ชนิด ๖ ล้อ  2,800,000  นางอินทิรา สุวรรณพัฒน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3620-0947
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 25 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อแถบตรวจประกอบการวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Cardiac Troponin T) จำนวน 3,300 Test ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  989,010  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 25 เม.ย. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet with Laminar Air Flow) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  300,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1300
ดำเนินการแล้ว