ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,102 รายการ , หน้าที่  
6
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 30 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  2,500,000  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 30 มี.ค. 61 ประกวดราคา   ประกวดราคาซื้อซื้อเครื่องช่วยฟัง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  630,950  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 30 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 4  660,750  อัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036383226-7
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 27 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาด้วยวิธิอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ประปา ต.บ้านธาตุ  13,263,000  นางสุนิษา เสมอชาติ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036715623
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 27 มี.ค. 61 สอบราคา  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 36 รายการ และครุภัณฑ์ที่ชำรุดของงานทะเบียนราษฎร จำนวน 25 ราย  75,290  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 26 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วกำแพงกันดิน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 1 (ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,527,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-202979
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 26 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีต คลองไส้ไก่ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ณ หมู่ที่ 2,7 (เส้นหน้า อบต. ไผ่ขวาง) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,449,239  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-202979
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 24 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller air cooled) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ ตัน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8,093,765  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1302
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 24 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (Once Through Boilers) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒.๓๖ ตัน จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5,926,730  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1302
กำลังดำเนินการ
 โรงรียนสระบุรีวิทยาคม 23 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  33,323,000  นางกฤตพร แผนสมบูรณ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036-211206 ต่อ606
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 23 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.77004 หมู่ที่ 4-3 (สายบ้านตากแดด-บ้านหนองผำ)  6,920,000  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200608-9 ต่อ 14
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย 21 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  787,000  นางสาวสุภาวดี รุ่งฤทธฺ์
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 063-5649598
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 20 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ปรับปรุงตามข้อวิจารน์ เพื่อรับฟังคำวิจารน์ สิ้นสุดวันที่ 23 มีนาคม 2561  13,263,000  นางสุนิษา เสมอชาติ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036715623
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 20 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี  2,500,000  นางปวีณา คงสมใจ
 ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 16 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งบริเวณในเขตเทศบาลเมืองสระบุรี  8,680,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ