ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 3,321 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงพร้อมติดตั้ง เตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิด 2 หัวเผา วัดพระยาทด หมู่ที่ 7 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  2,075,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อติดตั้งเครื่องขยายเสียงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิด 2 หัวเผา วัดบ้านครัว หมู่ที่ 1 ต.บ้านครัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  2,360,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิด 2 หัวเผา วัดต้นตาล ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  2,206,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลองเลียบคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งขวา ช่วงสุดเขต ตำบลบ้านกลับ ถึง ตำบลบ้านโปร่ง อำภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  2,086,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,864,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกบึงสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,060,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคันคลองชลประทานชัยนาท - ป่าสัก (ฝั่งขวา ) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  881,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลองเลียบคลองชลประทานชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งซ้าย ช่วงสะพาน ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน ถึงประตู่น้ำวัดประดู่ ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  2,577,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลองธรรมชาติเริงราง จุดเริ่มต้นตั้งแต่หลังวัดธรรมเสนา หมู่ที่ 2 ถึงบ้านช้างถีบ หมู่ที่ 3 ตำบลบางโขมด อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  2,713,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อรถตัดหญ้า ชนิดใบมีดพวง แบบนั่งขับ ขนาด 3 ชุดตัด จำนวน 1 คัน  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงเมรุพร้อมติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิด 2 หัวเผา วัดบางขวัญ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  2,125,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 12 ธ.ค. 57 สอบราคา  ซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มผู้ต้องขังชายและผู้ต้องขังหญิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  217,488  นายวุฒิกรณ์ ไชยอำมาตย์
 นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
 036-211-212
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ธ.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4032 แยกทางหลวงหมายเลข 2273 - บ้านหนองบอน อ.วังม่วง จ.สระบุรี  7,378,450  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449 ต่อ 102,103
กำลังดำเนินการ