ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 4,706 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๕๑ /๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณโรงผลิตน้ำอยุธยา ๒ ถึง โรจนะคอนโด จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา (ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  62,500,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๕๐ /๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงชนบท ปท.๓๐๓๖ ด้านซ้ายทาง กม.๙+๐๐๐ ถึง กม.๑๑+๙๐๐ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบคลอง ๗ ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  10,964,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๔๙ /๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงชนบท ปท.๓๐๓๖ ด้านซ้ายทาง กม.๖+๐๐๐ ถึง กม.๙+๐๐๐ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบคลอง ๗ ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  15,019,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๔๘ /๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงชนบท ปท.๓๐๓๖ ด้านซ้ายทาง กม.๓+๐๐๐ ถึง กม.๖+๐๐๐ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบคลอง ๗ ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  15,014,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๔๗ /๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงชนบท ปท.๓๐๓๖ ด้านซ้ายทาง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓+๐๐๐ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบคลอง ๗ฝั่งใต้ ด้านตะวันออก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  15,000,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๔๖ /๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงชนบท ปท.๓๐๐๔ ด้านซ้ายทาง กม.๖+๐๐๐ ถึง กม.๙+๐๐๐ ต.รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบคลอง ๗ ฝั่งใต้ ด้านตะวันตก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  14,045,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๔๕ /๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงชนบท ปท.๓๐๐๔ ด้านซ้ายทาง กม.๓+๐๐๐ ถึง กม.๖+๐๐๐ ต.รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบคลอง ๗ ฝั่งใต้ ด้านตะวันตก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  14,139,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๔๔ /๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำทางหลวงชนบท ปท.๓๐๐๔ ด้านซ้ายทาง กม.๐+๐๐๐ ถึง กม.๓+๐๐๐ ต.รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี (ถนนเลียบคลอง ๗ ฝั่งใต้ ด้านตะวันตก) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  15,054,900  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๔๓/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาสำหรับโครงการเคหะชุมชนและบริการ ชุมชนผู้มีรายได้น้อย ถึง ปานกลาง จังหวัดปทุมธานี (รังสิตคลอง ๑๐/๑) ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  2,310,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๔๒/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านหนองเสาเดียว อ.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  3,960,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๔๑/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงต่ำสถานีผลิต-จ่ายน้ำ พลับพลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  3,745,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๔๐/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดันบริเวณถนนเลียบคลองแปด (ฝั่งตะวันออก) วัดดอนใหญ่-หมู่บ้านฟ้าชมพฤกษ์ ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  7,700,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล. และวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ถนนเทศบาล4 ซอยตรงข้ามเดอะแกรนด์ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Action)  2  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 10 พ.ค. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำประปา จำนวน3โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Action)  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 3 พ.ค. 59 สอบราคา  ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง(บริเวณบ้านธารทิพย์)  647,900  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ