ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 4,180 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างลานประกอบกิจกรรมทางศาสนา พร้อมหลังคาคลุมลาน บริเวณวัดไผ่หลิ่ว ต.ไผ่หลิ่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี  3,918,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อวัสดุลูกรังเพื่อซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ภายในเขตอำเภอดอนพุด อำเภอบ้านหมอ และอำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 6 สายทาง  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขยายถนน คสล.และวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3,4 ต.ตลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (ช่วงที่ 2)  1,350,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างหลังคาคลุมลานวัฒนธรรมบริเวณศูนย์การเรียนรู้ หมู่ที่ 6 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  1,911,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สายวังม่วง หมู่ที่ 1-7 ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  8,621,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)ถนนซอยเทศบาล 27 ต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี  6,397,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.สายหมู่ที่ 4 บ้านซับกระทิงใต้ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  1,287,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าวัดอัมพวัน ม.4 ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  1,455,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดนตรีสากล สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ.วิหารแดง จ.สระบุรี  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.สาย สบ.ถ.1-0052 (สายวังงูเห่า)หมู่ที่ 6-7 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี  6,730,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ บริเวณภายในวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  4,964,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลอง ภายในเขตอำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี จำนวน 2 สาย  3,012,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 13 ส.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างแพ วัดท่าพง ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  998,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 11 ส.ค. 58 สอบราคา   จ้างเหมางานบริการทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา(๕ ธันวาคม ๒๕๕๐) (๔ ชั้น)  800,000  นางเพลินใจ ชวดพันธ์
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0 3626 6111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 11 ส.ค. 58 สอบราคา  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  177,700  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ