ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 3,700 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 18 มี.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลองส่งน้ำ (สายอุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น-วัดบ้านพลับ)ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  3,487,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 18 มี.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหมู่ที่ 2 บ้านบ่อกวนเลน (บ้านมั่นคง) ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอ เชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3022 (พระพุทธบาท-ท่าเรือ)อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  2,888,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 18 มี.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 1,3และ5-10 ตำบลไก่เส่า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี  1,944,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 18 มี.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณจากสะพาน คสล.หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  1,951,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 58 สอบราคา  จัดจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักเรือนแถวข้าราชการ ของสำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี  424,000  นางจันทิมา จันทร์นก
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 036-211032
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 17 มี.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ พร้อมติดตั้งให้กับชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีจำนวน11ชุมชน  5,500,000  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 17 มี.ค. 58 สอบราคา  สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด  620,600  วุฒิกรณ์
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3621-1212
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 16 มี.ค. 58 สอบราคา  สอบราคาซื้อหุ่นฝึกการพยาบาล  480,000  สุชานาถ คล้ายมณีหาร
 จพ. พัสดุ
 036-316555 ต่อ 3109
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 16 มี.ค. 58 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อม pulse  680,000  สุชานาถ คล้ายมณีหาร
 จพ. พัสดุ
 036-316555 ต่อ 3109
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 16 มี.ค. 58 สอบราคา   โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บริเวณสาย หมู่ที่ 4-12  157,400  นางสาวจีวรา ฤทธิดา
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036307022
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 16 มี.ค. 58 สอบราคา   โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำพร้อมปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บริเวณสาย หมู่ที่ 4-12  157,400  นางสาวจีวรา ฤทธิดา
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036307022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 13 มี.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง  2,100,000  นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าท
 036-202423
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 13 มี.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง  2,100,000  นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าท
 036-202423
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลวิหารแดง 13 มี.ค. 58 สอบราคา  ประกาศสอบราคา เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Patient Monitor) จำนวน 5  450,000  นายวรวิทย์ ส้มเกลี้ยง
 นักรังสีการแพทย์ ชำนาญการ
 0 3627 7829
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 13 มี.ค. 58 สอบราคา  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเพชร (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง)  1,524,000  นางอศิรวรรณ สาระเดโช
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-301454-5 ต่อ 105
กำลังดำเนินการ