ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 3,592 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 ก.พ. 58 สอบราคา  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานธนานุบาล  772  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 ก.พ. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อรถดับเพลิงกู้ภัยพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน  9  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 11 ก.พ. 58 สอบราคา  ซื้อวัสดุที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขัง ครั้งที่ 2  207,680  วุฒิกรณ์ ไชยอำมาตย์
 นักทัณฑวิทยา
 036-211-212
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 11 ก.พ. 58 สอบราคา   โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านเขาไม้เกวียน บริเวณโรงเรียนเขาไม้เกวียน  1,044,000  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลป็อกแป๊ก 11 ก.พ. 58 สอบราคา  สบอราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร  1,022,000  นางละอองดาว บำรุงญาติ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 6ว
 036-391250-1
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 11 ก.พ. 58 สอบราคา  สายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลาย (Starter wire) จำนวน 751 ชุด  281,265  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-316555 ต่อ 3109
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 10 ก.พ. 58 สอบราคา  สอบราคาจัดซื้อรถยนต์โดยสาร  1,294,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 10 ก.พ. 58 สอบราคา  จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์เปิด-ปิด บานระบาย ทรบ.ปากคลองระพีพัฒน์ เลขที่ ปต.จ.002/2558 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558  1,351,746  ธนสรณ์ ชมดวง
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 0 3580 2555
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 10 ก.พ. 58 สอบราคา  สอบราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  950,000  นางสาวกัญชววรรณ สีห์สินธิติ
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 036347222
กำลังดำเนินการ
 โรงรียนสระบุรีวิทยาคม 9 ก.พ. 58 สอบราคา  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนชาย - หญิง อาคารแบบพิเศษ 6 ชั้น  700,000  นายวิชิต ศรีสา
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211206
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 6 ก.พ. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา ถึง ต.พุทธเลา อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา  0  น.ส.วัณฏ์ แอนทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 3
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 6 ก.พ. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานปรับปรุงระบบผลิตให้คุณภาพน้ำประปาได้ตามมาตรฐาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา  0  น.ส.วัณฏ์ แอนทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 3
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 6 ก.พ. 58 สอบราคา  Suction regulator พร้อมชุดมีขวด จำนวน 16 ชุด  240,000  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-316555 ต่อ 3109
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 6 ก.พ. 58 สอบราคา  จ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถหลังคาเมทัลชีส ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 33.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณด้านหลังสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  400,000  น.ส.สุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036360418
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่าหวาย 6 ก.พ. 58 สอบราคา  จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณถนนเข้าบ้านนางนุช คธาวุธ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  688,000  น.ส.สุวรรณ ภูทอง
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036360418
กำลังดำเนินการ