ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 2,323 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน วันที่ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 26 มี.ค. 57 สอบราคา  ซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้งประจำรถประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุด  นางสาวฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง 25 มี.ค. 57 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ตำบลโคกสว่าง  นางสาวปาริฉัตร ปอโนนสูง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3622-4360
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 25 มี.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสายสัญญาณ และ Firewall จำนวน 1 ระบบ  นางเพลินใจ ชวดพันธ์
 พนักงานพิมพ์
 0 3626 6111
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 25 มี.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๙๑/๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 24 มี.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างฐานเสาธงชาติ รร.ท.พัฒนา  นส.ศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 036-251914,6 ต่อ 107,129
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 24 มี.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนหน้าอาคารเรียนหลังใหม่ รร.ท.พัฒนา  นส.ศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หน.ฝ่ายบริหารงานคลัง
 036-251914,6 ต่อ 107,129
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 24 มี.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาซื้อเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ชุด  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นัักบริหารงานทั่วไป
 036-3211712
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี 24 มี.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดตะเฆ่ หมู่ 4 ต.ม่วงงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ความยาว 235 เมตร  นางบุญยัง จตุรัตนา
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 0-3622-1396
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 24 มี.ค. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 10 บ้านสวนสำราญ  นางอัญชลี ศรีเจริญ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-268871
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 24 มี.ค. 57 สอบราคา  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ที่ 11 บริเวณติดมูลนิธิสงฆ์  นางอัญชลี ศรีเจริญ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-268871
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 24 มี.ค. 57 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดทองพุ่มพวง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นัักบริหารงานทั่วไป
 036-3211712
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 21 มี.ค. 57 สอบราคา  ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV)ภายในโรงพยาบาล  นายเฉลิมพล นาครักษ์
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 0 3626 6111 ต่อ 1301-2
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 20 มี.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นัักบริหารงานทั่วไป
 036-3211712
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 20 มี.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ทางขึ้นเขาคูบา  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นัักบริหารงานทั่วไป
 036-3211712
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 20 มี.ค. 57 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล4ติดซอย18  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่นัักบริหารงานทั่วไป
 036-3211712
กำลังดำเนินการ