ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 2,838 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนภายในชุมชน ตำบลธารเกษม (ชุมชนตลาดนิคมพระพุทธบาทพัฒนา)  535,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 18 ส.ค. 57 สอบราคา  จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนข้างตลาดสดพุทธบูชา (ร้านสำเภาทอง) ตำบลพระพุทธบาท (ชุมชนกุมภกัณฑ์ทดน้ำ)  215,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๙๑ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณบ้านขาม ซอยวัดบ้านส้มและซอย ๙ ม.๑,บ้านมะดันรัฐ ซอย ๒๑ ม.๑๐ บ้านหนองบัว ม.๑๑ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา  839,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๙๐ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณหมูสี ม.๖ ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา  1,497,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๙ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณบ้านหนองหอย ซอย ๑,๒,๖ และ ๘ ม.๓ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา  949,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๘ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณโนนเลียบ ม.๑,๒ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา การประปา-ส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา  1,666,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๗ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดจินดาราม(ดงข่า) ถึงบริเวณวัดสะแกซึง ต. เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  1,875,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๖ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณบ้านคลองกลาง ม. ๑๕ ต.พลับพลา อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย  837,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๕ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณบ้านคลองยาง ม.๑๔ ต.พลับพลา อ.โชคชัยจ.นครราชสีมา กปภ.สาขาโชคชัย  1,863,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๔ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณบ้านท่าตะเคียน ม.๑๓ ต.พลับพลา อ.โชคชัยจ.นครราชสีมา กปภ.สาขาโชคชัย  1,784,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๓ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กปภ.สาขาลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี  1,313,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๒ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณสะพานลำห้วยลำโกฎิทอง อ.ชัยบาดาล จ. ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล  1,079,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 14 ส.ค. 57 สอบราคา   โครงการจ้างเหมาบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรและใช้ในการสาธารณูปโภค หมู่ที่ 1-9  656,000  นายทรงเกียรติ
 สอาดเอี่ยม
 0859816787
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 14 ส.ค. 57 สอบราคา  โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้นที่ 1 ประเภทรถโดยสารไม่ประจำทาง ตามมาตรฐาน ม.4 (ข) จำนวนผู้โดยสารนั่งไม่น้อยกว่า 48 ที่นั่ง  152,000  อารียา สระผล
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036373897-8 ต่อ 20
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 14 ส.ค. 57 สอบราคา  ซื้อผ้าม่านห้องพักผู้ป่วย หอผู้ป่วยพิเศษ ๑๐๐ ปี จำนวน ๖ รายการ  278,400  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 0 3626 6111 ต่อ 1301-2
กำลังดำเนินการ