ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 4,781 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ 3 มิ.ย. 59 สอบราคา  โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวโพ ขนาด 9*10 เมตร  588,000  ํณัฐธยาน์ จุลอำพันธุ์
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-726582
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 2 มิ.ย. 59 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2  739,000  อินทิรา สุวรรณพัฒน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3620-0946
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลอย 2 มิ.ย. 59 สอบราคา  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 (ซอยโรงขายข้าวสาร)  580,000  นางสาวอำนวย วงษ์ษา
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-726099
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 1 มิ.ย. 59 สอบราคา  ประกาศเลขที่ 187/2559 งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด 2นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 100 เครื่อง  1,861,800  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า 1 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายกำลังการผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 1 ชนาดกำลังการผลิต 100 ลบ.ม./ซม. เพิ่มเป็น 150 ลบ.ม./ซม. และขยายเขตวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ในเขตพื้นที่ อบต.บ้านป่า  25,570,000  นางดวงพร นาคถนอม
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036262300
ดำเนินการแล้ว
 
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 1 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๖/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่ที่ ๑ บ้านบุ,หมู่ที่ ๒ บ้านบุ,หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตะคลอง และหมู่ที่ ๘ บ้านบุพัฒนา หมู่ ๖ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  3,826,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 1 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๕/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนพหลโยธินวีอาร์คอนกรีต- ข้าวแกงบ้านสวน ๓ (จุดดันลอดฝั่งขวาทาง) ต.สนับทึบ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยา(ชั้นพิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  6,070,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 1 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๔/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านหนองแขม อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  8,300,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 1 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๓/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำถนนสายข้างธนาคารออมสิน- ถนนเลี่ยงเมืองมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี การประปาส่วนภูมิภาค สาขามวกเหล็ก ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  3,830,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 1 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๒/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านตลาด ม.๑ และ ม.๒ ต.ตลาด อ.เมือง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  4,430,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 1 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๑/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านใหม่หนองบอน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  8,380,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 1 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๐/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบ้านนาใหญ่ ม.๒ และ ม.๖ ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  8,050,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 1 มิ.ย. 59 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๗๙/๒๕๕๙ . เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำหมู่บ้านบึงทับช้าง ม.๗ ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  2,700,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ 4
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 31 พ.ค. 59 สอบราคา  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ที่ 3 (บริเวณบ้านนายกิตติ อ่อนศรี)  605,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 0859816787
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง 31 พ.ค. 59 สอบราคา  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหอถังสูง (แชมเปญ) หมู่ที่ 7 (บริเวณบ้านนายกิตติเชษฐ์ อารีย์วงศ์)  594,000  นายทรงเกียรติ สอาดเอี่ยม
 หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 0859816787
กำลังดำเนินการ