ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,102 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 10 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี (e-bidding)  2,246,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 10 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดบ้านสองคอน ถึงคลองชลประทาน (คลอง 22R) หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี (e-bidding)  2,971,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 10 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.(สบ.ถ.98011 สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4) หมู่ที่ 4 บ้านซับกระทิงใต้ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (e-bidding)  5,255,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 10 เม.ย. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร (ดินลูกรัง)จำนวน12,500ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนส่ง  787,500  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 10 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเทศบาล5ซอย10  2,017,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 3 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,1 ต.ดอนพุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี (e-bidding)  3,000,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 3 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.ห้วยแห้ง เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (e-bidding)  3,735,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 3 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 4 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (e-bidding)  2,985,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 3 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากถนนสุวรรณศร ข้างสะพานร่องแซง (ฝั่งวัดร่องแซง) เลียบคลองหนองนาก ถึงสุดเขต อบต.ห้วยขมิ้น เชื่อมต่อถนนหินกอง-วิหารแดง อ.หนองแค จ.สระบุรี (e-bidding)  4,082,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 3 เม.ย. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 3 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เชื่อมต่อกับ ต.ผึ้งรวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (e-bidding)  4,618,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลป็อกแป๊ก 2 เม.ย. 61 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลต์  1,043,000  นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนะ
 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
 0929329775
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 30 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง (Once Through Boilers) ขนาดไม่ต่ำกว่า 2.36 ตัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  5,926,730  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1302
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 30 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อหลอด LED จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,924,667  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1302
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 30 มี.ค. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller air cooled) ขนาดไม่ต่ำกว่า 300 ตัน จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  8,093,765  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1302
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 30 มี.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน  746,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ