ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,939 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อกรดไนตริก68% ขนาดบรรจุ 1,000 กิโลกรัม จำนวน 60,000 กิโลกรัม  625,308  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อหลอดดูดนมพาสเจอร์ไรส์ 50 หลอด/ชุด จำนวน 300,000 ชุด  337,050  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อถุบรรจุนมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 3 รายการ  1,034,690  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อหลอดดูดนมสำหรับติดกล่องนม UHTขนาด 125 cc. จำนวน 17,000,000 หลอด  337,050  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 29 ส.ค. 60 สอบราคา  ซื้อหลอดดูดนม UHT ชนิด 12หลอด/ชุดจำนวน 3,600,000 ชุด  828,180  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 28 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาปรับปรุงโรงอาหาร ศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนม  1,217,000  นางสาวอังคณา ยอดมณี
 เจ้าพนักงานธุรการ 3
 036-341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 25 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เปลี่ยนแปลงประกาศประมูลซื้อรถขยะ แบบอัดท้าย ขนาด6ล้อ6ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า6,000ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า170กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน  2,400,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 25 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ประจำปี 2561 จำนวน 1 แห่ง  1,520,033  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613,036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 23 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน  2,900,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-239610
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 23 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคา3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา(บริเวณเจเอฟาร์ม)  1,954,100  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยนักวิช่าการพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 23 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก(บริเวณโรงเรียนบ้านหมาก)  1,794,400  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยนักวิช่าการพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 23 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา(บริเวณวัดปิ่นแก้ว)  1,807,700  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยนักวิช่าการพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 23 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง22เมตร ยาว42เมตร หมู่ที่4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระ  2,248,300  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  986,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  520,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว