ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 2,846 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณศูนย์เด็กเล็ก (ซอยคริสตจักร) อบต.บ้านฉาง ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี กปภ.สาขาปทุมธานี  478,000  น.ส.วัณฏ์ อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุ ฯ
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๗๘/๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณหมู่บ้านสองฝั่งคลอง ต.หน้าไม้ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี กปภ.สาขาปทุมธานี  1,191,000  น.ส.วัณฏ์ อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุ ฯ
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๗๗/๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณถนนเลียบคลองบางโพธิ์เหนือ ต.คูบางหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี กปภ.สาขาปทุมธานี  1,617,000  น.ส.วัณฏ์ อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุ ฯ
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๗๖/๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ กปภ.สาขาธัญบุรี อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี  353,000  น.ส.วัณฏ์ อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุ ฯ
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๗๕/๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ม.๒ ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่  1,039,000  น.ส.วัณฏ์ อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุ ฯ
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๗๔/๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ ม.๑ ต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่  960,300  น.ส.วัณฏ์ อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุ ฯ
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๗๓/๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณทางเข้าวัดราษฎร์นิยม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาผักไห่  535,000  น.ส.วัณฏ์ อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุ ฯ
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๗๒/๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยยายบาง – สี่แยกอวยชัย ม.๑๐ ต.ธงชัยเหนือ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย  645,210  น.ส.วัณฏ์ อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุ ฯ
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนภายในชุมชน ตำบลธารเกษม (ชุมชนตลาดนิคมพระพุทธบาทพัฒนา)  535,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 18 ส.ค. 57 สอบราคา  จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนข้างตลาดสดพุทธบูชา (ร้านสำเภาทอง) ตำบลพระพุทธบาท (ชุมชนกุมภกัณฑ์ทดน้ำ)  215,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา  ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๙๑ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณบ้านขาม ซอยวัดบ้านส้มและซอย ๙ ม.๑,บ้านมะดันรัฐ ซอย ๒๑ ม.๑๐ บ้านหนองบัว ม.๑๑ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครราชสีมา  839,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๙๐ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณหมูสี ม.๖ ต.พระพุทธ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา  1,497,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๙ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณบ้านหนองหอย ซอย ๑,๒,๖ และ ๘ ม.๓ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา  949,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๘ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ (กิจกรรมเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำ) ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ บริเวณโนนเลียบ ม.๑,๒ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา การประปา-ส่วนภูมิภาคสาขานครราชสีมา  1,666,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 18 ส.ค. 57 สอบราคา   ประกาศการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ เลขที่ ๑๘๗ /๒๕๕๗ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณวัดจินดาราม(ดงข่า) ถึงบริเวณวัดสะแกซึง ต. เกาะโพธิ์ อ.ปากพลี จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  1,875,000  นางสาวรัชดาภา จันทะเอ
 พนักงานพัสดุ ๓
 0-3635-1925
กำลังดำเนินการ