ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 3,992 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลตำบลบางโขมด 11 มิ.ย. 58 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ  861,000  นางปุณยนุช ศาสตร์สมัย
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าท
 036-202423
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 11 มิ.ย. 58 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง  133,000  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-909352
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.3/12)จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบตอกเสาเข็ม (รหัส สน.ศท.ชั้นลอย)จำนวน 1 หลัง  14,930,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0059 แยกทางหลวงหมายเลข 3020-บ้านหนองโดนน้อย ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี  13,080,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านซับปลากั้ง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  30,610,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  12,100,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0020 บ้านไผ่ล้อม-บ้านหนองหลัว ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  18,640,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0005 บ้านท่ามะปราง-บ้านตาดชัยศรี ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  13,830,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0023 บ้านหรเทพ-บ้านดอนทอง ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  18,900,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0018 บ้านหนองทางบุญ-บ้านหนองควายโซ ต.หนองกบ อ.หนองแซง จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  10,670,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete)สาย สบ.ถ1-0003 บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling  8,297,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย-บ้านครัว ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  2,700,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-230635
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 10 มิ.ย. 58 สอบราคา  เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใตเลือด (O2 sat monitor) จำนวน 8 เครื่อง  520,000  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 จพ. พัสดุ
 036-316555 ต่อ 3109
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 10 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน3ชั้น12ห้องเรียนแบบตอกเสาเข็ม(รหัส สน.ศท.3/12)โรงเรียนเทศบาล6(วัดเชิงเขา)โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  8  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 9 มิ.ย. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมา โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยาน เส้นทาง ถ.วัฒนธรรมไท-ยวน ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี และเส้นทางทะเลสาบบ้านหมอ ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี  20,816,947  นายสุรศักดิ์ พิทยารัตน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-5449 ต่อ 102,103
กำลังดำเนินการ