ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 3,888 รายการ , หน้าที่  
5
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 พ.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนนค.ส.ล.ถนนพิชัยฯซอย40(ทางเข้าวัดเจดีย์งาม)  4,497,000  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 12 พ.ค. 58 สอบราคา  ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดแก่งคอย  200,000  นางสาวศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 036-251914,6ต่อ107,129
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 12 พ.ค. 58 สอบราคา  ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนา  200,000  น.ส.ศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 036-251914,6ต่อ107,129
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองแก่งคอย 12 พ.ค. 58 สอบราคา  ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง  200,000  น.ส.ศิริวรรณ พีระวรรณ์
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
 036-251914,6ต่อ107,129
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 พ.ค. 58 สอบราคา  การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจดีย์งามครั้งที่2  0  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 12 พ.ค. 58 สอบราคา  เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง  500,000  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-316555 ต่อ 3109
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลสระบุรี 12 พ.ค. 58 สอบราคา  ชุดอุปกรณ์ส่องกล้องระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่าง จำนวน 2 ชุด  720,000  หนึ่งฤทัย ภูแช่มโชติ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-316555 ต่อ 3109
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 11 พ.ค. 58 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 250 cc. จำนวน 176,800,000 หลอด  7,831,886  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 11 พ.ค. 58 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 200 มิลลิเมตร จำนวน 2 รายการ  5,604,125  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 11 พ.ค. 58 สอบราคา  สอบราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ชนิดใส ขนาดความกว้าง 250 มิลลิเมตร จำนวน 18,500 กิโลกรัม  1,286,675  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 11 พ.ค. 58 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 390 มิลลิเมตร ชนิดพิมพ์ Barcode จำนวน 25,000 กิโลกรัม  4,066,000  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 11 พ.ค. 58 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อฟิล์มห่อนม UHT ขนาดความกว้าง 470 มิลลิเมตร ชนิดพิมพ์ Barcode จำนวน 18,000 กิโลกรัม  3,081,600  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 11 พ.ค. 58 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม UHT ขนาด 125 cc. จำนวน 47,140,000 หลอด  2,037,767  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานจังหวัดสระบุรี 11 พ.ค. 58 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสระบุรี อำเภอแก่งคอย  24,500,000  นายกิตติพงษ์ อาวสกุลสุทธิ
 เจ้าหน้าทีพัสดุ
 036211458
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 11 พ.ค. 58 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างปรัะบปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเจดีย์งามครั้งที่2  298,000  น.ส.สุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ