ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,641 รายการ , หน้าที่  ...
436
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 2 มี.ค. 55 สอบราคา  ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis สำหรับสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 083-0349577
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 2 มี.ค. 55 สอบราคา  ก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินและหลังคากันสาดทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารภายในโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ตำำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 083-0349577
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ 2 มี.ค. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  0  นางสาวอารียา สระผล
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036373897 ต่อ 20
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 2 มี.ค. 55 สอบราคา  ติดตั้งกล้องวงจรปิด บริเวณภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีั และบริเวณลานจอดรถขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 083-0349577
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 2 มี.ค. 55 สอบราคา  ซื้อรถนั่งส่วนกลาง (เก๋ง) จำนวน 1 คัน  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 083-0349577
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 2 มี.ค. 55 สอบราคา  ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 083-0349577
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 2 มี.ค. 55 สอบราคา  จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมือสำรวจและเครื่องมือทดสอบวัสดุ จำนวน 7 รายการ  0  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 083-0349577
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม 27 ก.พ. 55 สอบราคา  โครงการจ้างเหมาเจาะบ่อดาดาลประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลม่วงงาม อำเภอาเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  0  นางภูริชญา บุญน้อม
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
 036271213
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 27 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลานตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน ครั้งที่ 2  0  นายปิยะพันธุ์ ทับสกุล
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 036347221-2
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 24 ก.พ. 55 สอบราคา  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณถนนแผ่นดินธรรม๔ บ้านแผ่นดินธรรม ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
ดำเนินการแล้ว
 
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 24 ก.พ. 55 สอบราคา  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยซันซี จากสถานีวิทยุ- สุดถนน ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
ดำเนินการแล้ว
 
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 24 ก.พ. 55 สอบราคา  งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณบ้านกุดโบสถ์ หมู่ ๒ ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย  0  น.ส.กมลวัน อินทร์อุดม
 พนักงานพัสดุฯ 2
 0-3623-0654
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 24 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อดินลูกรัง เพื่อใช้ในการฝังกลบขยะมูลฝอย จำนวน 13,000ลูกบาศก์ฺเมตร(พร้อมขนส่ง)  0  นางสาวสุภัค เพ็ชรใหม่
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 036-211448
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 22 ก.พ. 55 สอบราคา  โครงการย้ายหอถังเหล็กเก็บน้ำ (ถังแชมเปญ) บริเวณศูนย์ป้องกันฯ เทศบาลตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  0  นางสาวอัศนี อุนัยบรรณ์
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 036-364121 ต่อ 21
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 22 ก.พ. 55 สอบราคา  โครงการขยายผิวจราจรทางเชื่อมถนนเทศบาล 4 อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  0  นางสาวอัศนี อุนัยบรรณ์
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 036-364121 ต่อ 21
กำลังดำเนินการ