ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,566 รายการ , หน้าที่  ...
436
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง 10 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์มีเครนกระเช้า ขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร  0  นางอารีย์ ปลุกปลื้ม
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-301455
กำลังดำเนินการ
 โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ  0  โรงเรียนชุมชุนวัดไทยงาม
 -
 0890123447
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อดินลูกรัง  0  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 -
 036227081 ต่อ 13
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อดินธรรมดา  0  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 -
 036227081 ต่อ 13
กำลังดำเนินการ
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา  0  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี
 -
 036-266170
กำลังดำเนินการ
 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารี่  0  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
 -
 036-357208
กำลังดำเนินการ
 อำเภอบ้านหมอ 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมายานพาหนะโครงการอบรมและศึกษางานพนักงานฝ่ายปกครอง  0  อำเภอบ้านหมอ
 -
 036201390
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อดินธรรมดา  0  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 -
 036227081 ต่อ 13
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อดินธรรมดา  0  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 -
 036-227081 ต่อ 13
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อดินลูกรัง  0  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 -
 036-227081 ต่อ 13
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อดินธรรมดา  0  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 -
 036-227081 ต่อ 13
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ครั้งที่ 4  0  โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม
 -
 036-359134
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 9 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การจ้างก่อสร้างดาดคลองส่งน้ำ 9 ขวา พร้อมอาคารประกอบ  0  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
 -
 035-802555
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลหนองแค 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างทำหลังคาคลุมชั้นดาดฟ้า  0  โรงพยาบาลหนองแค
 -
 036-326213
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลมวกเหล็ก 9 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ่อบำบัดน้ำเสีย  0  โรงพยาบาลมวกเหล็ก
 -
 036-341560 ต่อ 0
กำลังดำเนินการ