ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,475 รายการ , หน้าที่  ...
431
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โรงพยาบาลสระบุรี 9 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ ด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  0  โรงพยาบาลสระบุรี
 -
 036316555 ต่อ 3107-9
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 9 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อชุดระบายความร้อนน้ำยาเครื่องทำความเย็น  0  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี
 -
 036341014
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี 8 ก.พ. 55 สอบราคา  ซื้อรถบรรทุกแบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ  0  นางสุภา ส้มผิว
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 0-3636-7133 , 0-3639-7274
ดำเนินการแล้ว
 
 แขวงการทางสระบุรี 8 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมาทำโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายสำคัญที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยประจำปี 2555 ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0302 ตอนหนองแค-สระบุรี ที่ กม.98+000 และที่ กม.99+035 ปริมาณงาน 2 แห่ง  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-421-2120
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลวิหารแดง 7 ก.พ. 55 ประกวดราคา  ก่อสร้างอาคารที่พักพยาบาล 20 ห้อง จำนวน 1 หลัง  0  นายวรวิทย์ ส้มเกลี้ยง
 นักรังษีการแพทย์ ปฏิบัติการ
 036277830
ดำเนินการแล้ว
 
 โครงการชลประทานสระบุรี 7 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างเหมาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (ฝั่งขวา)  0  นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการชลประทานสระบุรี
 0-3621-4218 ต่อ 118
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 6 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  0  สาธิกา ทิพย์ไกรลาศ
 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
 0 -3621-1054 ต่อ 24
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 6 ก.พ. 55 สอบราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (วัสดุคัดเลือ ก.4,450ลบ.ม./วัสดุมวลรวม 36 ลบ.ม./หินคลุก 44 ลบ.ม.)  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-4212-120
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 6 ก.พ. 55 สอบราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ทล.-408/2532 จำนวน 274 ตัน 2.ยาง CRS-2 จำนวน 5 ถัง 3.ยาง CRS-1 จำนวน 1 ถัง  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-4212-120
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 6 ก.พ. 55 สอบราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (วัสดุคัดเลือก ก.4,450 ลบ.ม./วัสดุมวลรวม 36 ลบ.ม./หินคลุก 44 ลบ.ม.)  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-4212-120
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 6 ก.พ. 55 สอบราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน1 รายการ เสาเข็มไม้ยูคาหรือไม้สนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม.  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-4212-120
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม 3 ก.พ. 55 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก หมู่ที่8 (ถนนSML) ตำบลม่วงงาม  0  นางภูริชญา บุญน้อม
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
 0818534861
กำลังดำเนินการ
 โรงเรียนวัดโคกงาม 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัย  0  โรงเรียนวัดโคกงาม
 -
 036236272
กำลังดำเนินการ
 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้ออาหารสำเร็จรูป  0  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
 -
 036357208
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดสอบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถแทร็กเตอร์ พร้อมรถพ่วง  0  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี
 -
 036341014
ดำเนินการแล้ว