ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,522 รายการ , หน้าที่  ...
431
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ 17 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวา - 1 พร้อมอาคารประกอบ เลขที่ E จ.02/ปต.012/2555  0  นางธนสรณ์ ชมดวง
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 0-3580-2555
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี 17 ก.พ. 55 สอบราคา  จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชน กศน.ตำบลหนองบัวและกศน.ตำบลโคกใหญ่ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  0  น.ส.ศศิธร พงษ์ไทยพันธ์
 เจ้าหน้าที่บัญชี
 036-230407
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก 17 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่10 บ้านสวนสำราญ  0  นางสายฝน กุลวงษ์
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-268871 ต่อ 17
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๒ (สระบุรี) 17 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนสาย แยกทล.3222 – เขาโกรกสลัดได บ.ชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.450 กิโลเมตร  0  นางสาวนิภา จันที
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225240
ดำเนินการแล้ว
 
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 16 ก.พ. 55 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อ ดินลูกรัง เลขที่ E ซ.2/รร.10/2555  0  นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 0 36227 081
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 16 ก.พ. 55 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางวอิเล็คทรอนิกส์ การซื้อดินธรรมดา  0  นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 0 36227 081
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 16 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อดินลูกรัง เลขที่ สซ.รร.15/2555  0  นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 0 36227 081
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 16 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อรูระบายน้ำTYPE1 พร้อม Flap valve weephole เลขที่ สซ.รร.14/2555  0  นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 0 36227 081
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 16 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ  0  นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 0 36227 081
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 16 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อหินย่อย และทรายหยาบ เลขที่ สซ.รร12/2555  0  นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 0 36227 081
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 16 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อรูระบายน้ำ TYPE 1 พร้อม FLap valve weephole เลขที่ สซ.รร.11/2555  0  นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 0 36227 081
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 16 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อไม้เนื้อ่อนแปรรูป,เสาเข็มไม้ และไม้ไผ่  0  นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
 ผ้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 0 36227 081
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 16 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อดินลูกรัง  0  นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 0 36227 081
กำลังดำเนินการ
 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง 16 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อหินใหญ่,หินย่อย และทรายหยาบ  0  นายไพโรจน์ อัมพรลักษณ์
 ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
 0 36227 081
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลแก่งคอย 15 ก.พ. 55 สอบราคา  งานลาดยาง Asphaltic concrete หนาเฉลี่ย ๕ ซม.พื้นที่ ๔,๑๔๙ ตารางเมตร  0  นางสาวพิชญา ภิรมย์ไทย
 จพง.การเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน
 036244433ต่อ128
กำลังดำเนินการ