ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,914 รายการ , หน้าที่  
4
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 23 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก(บริเวณโรงเรียนบ้านหมาก)  1,794,400  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยนักวิช่าการพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 23 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา(บริเวณวัดปิ่นแก้ว)  1,807,700  นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์
 ผู้ช่วยนักวิช่าการพัสดุ
 036-909352 ต่อ 108
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 23 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง22เมตร ยาว42เมตร หมู่ที่4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระ  2,248,300  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  986,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  520,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล โรงพยาบาลพระพุทธบาท ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,200,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองสระบุรี 23 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน 2 โครงการ (ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านเมืองทอง ซอย 5 แยกซ้ายและถนน ค.ส.ล. ถนนสุดบรรทัด ซอย 15 แยก 2)  780,500  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 23 ส.ค. 60 สอบราคา  สอบราคาซื้อโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ สำหรับใช้พัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จำนวน 1 ระบบ  1,070,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 23 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  800,000  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลับ 23 ส.ค. 60 สอบราคา  ก่อสร้างระบบประปาหมู่่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโปร่ง  621,000  อาลักษณ์ รอดย่านน้ำ
 ผู้อำนวยการกองครัง
 0839089310
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 22 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า (ยอดวิทยานุกูล) ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีสอบราคา  1,992,900  นางสุพมาศ เลื่อมตา
 เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
 036-391265 ต่อ 17
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 22 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว (จอดรถชั้นล่าง) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น (ส่วนที่เหลือ) พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  6,710,000  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครน พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า  2,900,000  น.ส.เกศกัญญา จินดาวงศ์
 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
 036-239610
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 22 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียม จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  865,000  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 22 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อโอพีพีเทป ขนาด 2 นิ้ว x1,000 หลา จำนวน 12,800 ม้วน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  1,735,557  สุขศิริ อินทร์พันธ์
 พนักงานธุรการ 3
 036341014
กำลังดำเนินการ