ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,809 รายการ , หน้าที่  
4
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 11 ส.ค. 60 สอบราคา  ประกาศราคากลาง โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล. ทางเข้าวัดบ่อวงครุ หมู่ที่ 3  315,000  นางอัญชลี แจ้งหิรัญ
 รองปลัด อบต.พุคำจาน
 036200720
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ สาย สบ.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 329 - บ.โคกกระต่าย อำเภอหนองแค,หนองแซง จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง  1,591,368  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย สบ.6046 บ้านกุ่มหัก - บ้านโคกแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง  1,592,311  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-448
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 สอบราคา  จ้างเหมาฉาบผิวลาดยางพาราสเลอรี่ซีล สาย สบ.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านโคกกะพี้ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,เสาไห้ จังหวัดสระบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง  1,587,505  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-448
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 11 ส.ค. 60 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,585,086  นายเกษมศักดิ์ ทองใบ
 เจ้าพนักงานพัสดุ (พนักงานราชการ)
 0 3626-6111 ต่อ 1302
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0011 บ้านหนองเขิน-บ้านหนองตาเดี้ยง ตำบลหนองจรเข้ - ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  4,599,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนน คสล.บริเวณสายคันคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 5 ตำบลงิ้วงาม ไปหมู่ที่ 3 ตำบลงิ้วงาม และหมู่ที่ 2 ตำบลศาลารีไทย เชื่อมต่อ ตำบลบ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  10,340,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.4039 แยกทางหลวงหมายเลข 2243 - บ.ซับนิยม อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  6,665,366  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างทางเท้าถนนสายวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ หมู่ที่ 1 - 4 ตำบลต้นตาล ถึงหมู่ที่ 1 - 3 ตำบลพระยาทด อำเภอเสาไห้ เชื่อมต่อตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  5,119,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 3314 บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ภายในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม.0+492-กม.0+981) โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  5,111,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0048 บ้านซับนางเลิ้ง-บ้านโพธิ์พร้อมจิตร ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  10,055,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ บริเวณอาคารนิทรรศการวิทยาศาสตร์-ดาราศาสตร์ และบริเวณอาคารท้องฟ้าจำลอง ศูนย์ดาราศาสตร์ท้องฟ้าจำลอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี บนเกาะทะเลสาบบ้านหมอ ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  585,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรงุโรงอาหารของโรงเรียนหรเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ตำบลหรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  1,081,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมากิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงชนบทซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต สาย สบ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ.หนองปลากระดี่ อำเภอเมือง,หนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  6,544,219  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 0-3622-448
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 11 ส.ค. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0046 บ้านถ้ำเต่า - บ้านโคกดินแดง ตำบลท่าคล้อ ตำบลท่าตูม ตำบลท่าแค ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In - Place Recycling  9,315,000  น.ส.สุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ