ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,645 รายการ , หน้าที่  ...
376
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 โครงการชลประทานสระบุรี 7 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  งานจ้างเหมาระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว (ฝั่งขวา)  0  นางจุไรรัตน์ จันทร์เสงี่ยม
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ โครงการชลประทานสระบุรี
 0-3621-4218 ต่อ 118
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 6 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  0  สาธิกา ทิพย์ไกรลาศ
 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
 0 -3621-1054 ต่อ 24
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 6 ก.พ. 55 สอบราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (วัสดุคัดเลือ ก.4,450ลบ.ม./วัสดุมวลรวม 36 ลบ.ม./หินคลุก 44 ลบ.ม.)  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-4212-120
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 6 ก.พ. 55 สอบราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.แอสฟัลท์ติกคอนกรีต มาตรฐาน ทล.-408/2532 จำนวน 274 ตัน 2.ยาง CRS-2 จำนวน 5 ถัง 3.ยาง CRS-1 จำนวน 1 ถัง  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-4212-120
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 6 ก.พ. 55 สอบราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (วัสดุคัดเลือก ก.4,450 ลบ.ม./วัสดุมวลรวม 36 ลบ.ม./หินคลุก 44 ลบ.ม.)  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-4212-120
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 6 ก.พ. 55 สอบราคา  ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน1 รายการ เสาเข็มไม้ยูคาหรือไม้สนเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 10 ซม.  0  นายธารา แต่งวิจิตร
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 081-4212-120
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม 3 ก.พ. 55 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริเหล็ก หมู่ที่8 (ถนนSML) ตำบลม่วงงาม  0  นางภูริชญา บุญน้อม
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
 0818534861
กำลังดำเนินการ
 โรงเรียนวัดโคกงาม 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุทกภัย  0  โรงเรียนวัดโคกงาม
 -
 036236272
กำลังดำเนินการ
 ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้ออาหารสำเร็จรูป  0  ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
 -
 036357208
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดสอบราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซื้อรถแทร็กเตอร์ พร้อมรถพ่วง  0  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี
 -
 036341014
ดำเนินการแล้ว
 
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 2 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมางานท่อขยายเขตจำหน่ายนำบริเวณถ.สุวรรณศรด้านขวาจากเขตเทศบาลวิหารแดงไปเขตอบต.บ้านนา จ.นครนายก  0  การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี
 -
 036-230654
กำลังดำเนินการ
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี 2 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จ้างเหมางานท่อขยายเขตจำหน่ายนำบริเวณหน้าโรงเรียนปากคลองข้าวสารถึงบ้านถนนเหล็ก อ.เมือง  0  การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี
 การประปาส่วนภูมิภาคจ.สระบุรี
 036230634
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก 2 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก  0  องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
 -
 -
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปีงบประมาณ 2555  0  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
 -
 036330246
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 2 ก.พ. 55 สอบราคา  จ้างเหมาทำโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประจำปี 2555  0  แขวงการทางสระบุรี
 -
 036222620
กำลังดำเนินการ