ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,588 รายการ , หน้าที่  ...
373
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก 2 ก.พ. 55 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก  0  องค์การบริหารส่วนตำบลกุ่มหัก
 -
 -
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลมวกเหล็ก 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ปีงบประมาณ 2555  0  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
 -
 036330246
กำลังดำเนินการ
 แขวงการทางสระบุรี 2 ก.พ. 55 สอบราคา  จ้างเหมาทำโครงการบูรณะฟื้นฟูเร่งด่วนทางสายหลักและโครงข่ายที่สำคัญที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประจำปี 2555  0  แขวงการทางสระบุรี
 -
 036222620
กำลังดำเนินการ
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อหลอดดูดนม สำหรับติดกล่องบรรจุนม UHTขนาด 250CC  0  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี
 องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจ.สระบุรี
 036341014
ดำเนินการแล้ว
 
 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์  0  วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
 036220237
กำลังดำเนินการ
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ต  0  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท
 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท
 036266170
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อวัสดุปลูกพืชสวนครัว อำเภอหนองแค จ.สระบุรี  0  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
 036221020
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี 2 ก.พ. 55 สอบราคา  สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า อำเภอบ้านหมอ จ.สระบุรี  0  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
 036221020
กำลังดำเนินการ