ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,522 รายการ , หน้าที่  
3
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 11 มี.ค. 62 ประกวดราคา  โครงการซ่อมสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวังม่วง-พัฒนานิคม ปั๊มปตท.-หน้าโรงพยาบาลวังม่วง  614,854,176  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 036359412-18
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลตำบลวังม่วง 11 มี.ค. 62 ประกวดราคา  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน (ท่อเมนประปา) บริเวณชุมชนหน้าวัดวังม่วง หมู่ที่ 5  202,099,026  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 036359412-18
ดำเนินการแล้ว
 
 เทศบาลเมืองพระพุทธบาท 11 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รถ 6 ล้อ พร้อมติดตั้งหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 คัน  1,900,000  น.ส.ฐิตาภา ไชโย
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036266613 หรือ 036267111
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 8 มี.ค. 62 ประกวดราคา  จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอย7ซ้าย หมู่ที่ 6 ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  685,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 7 มี.ค. 62 ประกวดราคา   ประกวดราคาซื้อขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือด จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  797,500  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 7 มี.ค. 62 ประกวดราคา   ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาและฮอร์โมน จำนวน 8 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,496,690  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 7 มี.ค. 62 ประกวดราคา  ประกาศผู้ขนะประกวดราคาก่อสร้างถังเก็บน้ำแชมเปญ  884,750  นพพร นาตัน
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036211212ต่อ112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 7 มี.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอมกรีต หมู่ที่ 2-3 สามป่าสะเดา-สามแยกบ้านนางชิด จำกิจ ตำบลพุคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,290,000  นางลักคนา ขันซ้าย
 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
 089-4129884
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 6 มี.ค. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (Disposable Gove) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  699,120  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 28 ก.พ. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดปราศจากเชื้อ ชนิดไม่มีแป้ง (Sterile Surgical Glove) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,117,000  ชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036-268215-8
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 27 ก.พ. 62 ประกวดราคา  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการ จ้างเหมาจัดงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก  2,815,000  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 27 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี รายการ จ้างเหมาจัดงานแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก  0  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 27 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑๓ บ้านหัวเขว้า  546,000  นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-374902
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 26 ก.พ. 62 ประกวดราคา  ประกวดราคาเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving Communication System : PACS) พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (Digital Radiography : DR) และอุปกรณ์ต่าง ๆ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  3,480,000  นางชาลิสา คุ้มสว่าง
 เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 26 ก.พ. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบึงไม้ - บ้านโป่งก้อนเส้า ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี กว้าง 6.00 เมตร กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 7+260 ยาว 7.260 กิโลเมตร 1 สาย  23,997,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-2254449
กำลังดำเนินการ