ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,102 รายการ , หน้าที่  
3
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี (e-bidding)  16,572,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองเอี่ยว หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านหนองเอี่ยวใน หมู่ที่ 14 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (e-bidding)  15,420,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ่อมะแฟน-คลองม่วง หมู่ที่ 1-2 ต.พุคำจาน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (e-bidding)  23,425,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (e-bidding)  20,341,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 4 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี (e-bidding)  11,650,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (e-bidding)  16,184,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3267 หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง ถึง หมู่ที่ 4 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขต ต.บางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา (ช่วงที่ 2) (e-bidding)  18,172,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 สอบราคา  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ ถึง หมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด ต.หนองโดน อ.หนองโดน เชื่อมต่อเขต ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี  6,256,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 สอบราคา  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 2,1 ต.แสลงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี  7,254,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 สอบราคา  ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะกรูด ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี  8,011,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 พ.ค. 61 สอบราคา  ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล 14 (คุ้งเขาเขียว) หมู่ที่ 3 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี เชื่อมต่อถนนพหลโยธิน (ช่วงที่ 2)  7,402,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น 11 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมด้วยถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรีต หมูที่7(บ้านโคกกระถิน)  1,020,000  นางสาวนุจรี พุทธพิพิธ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 0-3638-9917
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด 11 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  603,000  นางอินทิรา สุวรรณพัฒน์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 0898309586
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 7 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนน หมู่ที่ 3 จากหน้าวัดหนองสะเดาถึงบ้านนางยุพิน สืบจุ้ย  826,400  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-298903-4
กำลังดำเนินการ
 อำเภอหนองแค 3 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง (โซลาเซลล์) สายคลอง7 อาร์ จากบ้านกำนันสมศักดิ์ มนตรีถึงบ้านนายอำนวย คำอยู่ หมู่ที่ 5  602,000  นางนริษา สิงห์ทอง
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036-298903-4
กำลังดำเนินการ