ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,657 รายการ , หน้าที่  
3
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 16 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ ๕ ต.หนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  690,000  อัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 0806620968
ดำเนินการแล้ว
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโรง 16 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete ซอยศิริฉาย หมู่ที่ ๘ ต.หนองโรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  280,000  อัจฉรา นธีวนาพันธ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 0806620968
ดำเนินการแล้ว
 
 อำเภอแก่งคอย 15 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  เผยแพร่ประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนสนับสนุนจัดจ้างทาสีโบสถ์วัดแก่งคอย  603,497  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 036251520
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถยนต์ตักหน้าขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (e-bidding)  3,300,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 15 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 200 แรงม้า จำนวน 1 คัน (e-bidding)  6,800,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขวาง 14 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ณ หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านนายซวย) ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  700,000  นางสาวสายชล พิมสว่าง
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036202979
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 14 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ถนนสาย สบ.3004 แยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหาดสองแคว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  4,671,889  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง 14 ส.ค. 62 ประกวดราคา  ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัดท้าย)  2,400,000  นางสาวอัจฉรา กองทิพย์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
 0837774645
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 14 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนสวยหน้าหมู่บ้าน ถนนสาย สบ.4051 แยกทางหลวงหมายเลข 3250 - บ้านลาด อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง  4,710,825  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-225449
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 14 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถกระเช้าสำหรับซ่อมไฟฟ้า มีความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร จำนวน 1 คัน (e-bidding)  6,500,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 14 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถบันไดกู้ภัยแบบบันไดเลื่อน ขนาดความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 25 เมตร จำนวน 1 คัน (e-bidding)  45,000,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 14 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ.1-0031 บ้านวิหารแดง-บ้านสหกรณ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (e-bidding)  12,339,911  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 14 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคำใหญ่-โบราณสถานเขาคอก หมู่ที่ 5 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี (e-bidding)  3,689,301  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 14 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคันคลอง บริเวณหมู่ที่ 6-2 ต.หรเทพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อเขต ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี (e-bidding)  11,842,199  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 14 ส.ค. 62 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลสท์ติกผวฃสมยางพาราซอย 16  2,017,408  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
 0896927544
ดำเนินการแล้ว