ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 5,588 รายการ , หน้าที่  
2
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 13 มิ.ย. 60 สอบราคา  ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8  904,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 13 มิ.ย. 60 สอบราคา  สอบราคาจ้างเหมาดูแล บำรุงรักษา สนาม สวนหย่อม ความสะอาดถนน ทางเดิน ลานจอดรถ พื้นที่ว่าง เก็บและขนขยะในบริเวณพื้นที่ของโรงพยาบาลพระพุทธบาท  1,196,966  นายสกล สิริโสภณวัฒนา
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 036266111ต่อ1301
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 มิ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลจ้างก่อสร้างถนนคสล.จำนวน3โครงการ  1,935,500  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 12 มิ.ย. 60 สอบราคา  สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)ขนาด3ตัน6ล้อจำนวน1คัน  1,075,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลตะกุด 9 มิ.ย. 60 สอบราคา  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  531,000  นางชัฏชฏา ชะเอมเทศ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200794ต่อ19
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลตะกุด 9 มิ.ย. 60 สอบราคา  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  1,950,000  นางชัฏชฏา ชะเอมเทศ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200794ต่อ19
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลตะกุด 9 มิ.ย. 60 สอบราคา  โครงการขยายท่อเมนประปาเทศบาล บริเวณหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี  842,000  นางชัฏชฏา ชะเอมเทศ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200794ต่อ19
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง 9 มิ.ย. 60 สอบราคา  ก่อสร้างที่จอดรถด้านหลังที่ทำการ อบต.โคกตูม-โพนทอง  610,000  อัจฉรา มานะทัศน์
 ผู้ช่วยนักทรัพย์กรบุคคล
 036726238
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง 9 มิ.ย. 60 สอบราคา  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง สบ.ถ46009 ถนนสายหมู่ที่ 1-2 ตำบลโคกตูม  701,000  อัจฉรา มานะทัศน์
 ผู้ช่วยนักทรัพย์กรบุคคล
 036726238
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง 9 มิ.ย. 60 สอบราคา  ก่อสร้างที่จอดรถด้านหลัง ที่ทำการ อบต.โคกตูม-โพนทอง  701,000  อัจฉรา มานะทัศน์
 ผู้ช่วยนักทรัพย์กรบุคคล
 0837774645
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า 8 มิ.ย. 60 สอบราคา  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำด้านข้างถนนสายหลัก ซอย 1/2 ตลอดสาย (บ้านนายอรชุน หมู่ที่ 6  1  นางจารุณี พลเสน
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036262300
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 8 มิ.ย. 60 สอบราคา  ราคากลางโครงการปักเข็มปูนป้องกันดินพัง หมู่ที่ 2  625,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจรเข้ 8 มิ.ย. 60 สอบราคา  ราคางกลางโครงการก่อส้างถนน คสล. หมู่ที่ 8  904,000  นางปุณิกา ศรีเพ็ชร์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 036-718436 ต่อ 11
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 7 มิ.ย. 60 สอบราคา  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560  0  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 5 มิ.ย. 60 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  การประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขา๕ูบา) จำนวน 3 หลัง  26,170,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022
กำลังดำเนินการ