ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,861 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 23 ก.ย. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บ้านซับขอน – บ้านซับกระทิงใต้ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.980 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลว.23 ก.ย. 64  13,385,960  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 23 ก.ย. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บ้านหนองโป่ง - ถ้ำดาวเขาแก้ว ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลว.23 ก.ย. 64  13,466,688  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 23 ก.ย. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บ้านปากคลอง - อ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลว.23 ก.ย. 64  13,277,483  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 13 ก.ย. 64 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสนิมเหล็กถนนเทศบาล 2 (ชุมชนหน้าวัดวังม่วง  3,673,400  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิขาการพัสดุชำนาญการ
 0896927544
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 10 ก.ย. 64 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขายอดเอียง1 (วัดป่าดำรงธรรม ซอยข้างศิริพัฒนา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4,008,237  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลวังม่วง 8 ก.ย. 64 ประกวดราคา  ประกาศแผนเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสนิมเหล็กถนนเทศบาล 2 (ชุมชนหน้าวัดวังม่วง  3,673,400  นางสาวปรวรรณ ท่าสาคร
 นักวิขาการพัสดุชำนาญการ
 0896927544
ดำเนินการแล้ว
 
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 3 ก.ย. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง/ป้ายและเครื่องหมายจราจรในเขตชุมชน,ทางแยก หรือบริเวณเสี่ยงอันตราย สบ.4005 แยก ทล.2247 - บ.วังม่วง ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก และตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี  9,007,454  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 31 ส.ค. 64 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเขายอดเอียง1 (วัดป่าดำรงธรรม ซอยข้างศิริพัฒนา) หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  4,008,237  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 30 ส.ค. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 – บ้านหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564  9,890,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 27 ส.ค. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต(มทช.230-2563) จำนวน 1,440 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564  2,969,280  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 20 ส.ค. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงนติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง,ป้ายและเครื่องหมายจราจร สายแยกทางหลวงหมายเลข 362 - บ้านหนองปลากระดี่ ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  3,749,900  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 20 ส.ค. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง,ป้ายและเครื่องหมายจราจร สาย แยกทางหลวงหมายเลข 1 - บ้านสองคอน ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  2,940,000  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 20 ส.ค. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต งานบำรุงถนนสาย สบ.3057 แยกทางหลวงหมายเลข 311 – หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลว. 20 สิงหาคม 2564  9,906,733  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสระบุรี 19 ส.ค. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ คือ แอสฟัลติกคอนกรีต (มทช.230-2563) จำนวน 1,440 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลว. 19 สิงหาคม 2564  2,979,771  นายประทีป แย้มเกตุ
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 036225449
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม 19 ส.ค. 64 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการชุมชนก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ ๓ ตำบลท่าตูม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  2,225,343  นางสาวปรียานุช แตงสุวรรณ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 0 3671 5623 ต่อ 102
กำลังดำเนินการ