ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,102 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 25 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น สบ.ถ.40-003 สาย3385(ช่วงเขาใหญ่-แยกไฟแดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  7,453,000  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน 25 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง22เมตร ยาว42เมตร หมู่ที่ 4 ต.หน้าพระลาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  2,248,300  นางสาวพรรณีย์ ลีเพ็ง
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 036200450
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 25 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศ ขุดลอกคลองลำศาลา หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมูเหนือ-หมู่ที่ 3 บ้านคันลำ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (e-bidding)  1,387,300  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 24 พ.ค. 61 ประกวดราคา  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  646,700  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 0.6251600
กำลังดำเนินการ
 อำเภอแก่งคอย 24 พ.ค. 61 ประกวดราคา  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  646,700  นางจิดาภา สามิภักดิ์
 เสมียนตราอำเภอแก่งคอย
 0.6251600
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 24 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกฝายและคลองบ้านท่าน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (e-bidding)  4,625,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 24 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลองรุจิณรงค์ หมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (e-bidding)  902,200  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 24 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลองลำศาลา หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมูเหนือ-หมู่ที่ 3 บ้านคันลำ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี  1,387,300  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 24 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ขุดลอกคลองแม่น้ำใน หมู่ที่ 2,7,6 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี (e-bidding)  3,495,500  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 24 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านซับขอน-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 2 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (e-bidding)  3,802,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-212428
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลเมืองสระบุรี 24 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน 1 คัน  3,300,000  นางสุภัค วิทยาประภากร
 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 036-211022ต่อ126
กำลังดำเนินการ
 โรงรียนสระบุรีวิทยาคม 24 พ.ค. 61 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ซื้อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ จำนวน 85 เครื่อง และโน๊ตบุ๊ค จำนวน 2 เครื่อง  1,997,000  นางกฤตพร แผนสมบูรณ์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036-211206 ต่อ 606
กำลังดำเนินการ
 อำเภอดอนพุด 23 พ.ค. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังรอบอ่างเก็บน้ำแม่หนอง (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 3 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ความยาว 1,900 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  980,000  นางสาววิภาวี คามภู
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 036395595
กำลังดำเนินการ
 อำเภอดอนพุด 23 พ.ค. 61 ประกวดราคา  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรังรอบอ่างเก็บน้ำแม่หนอง (ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 3 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ความยาว 3,500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,850,000  นางสาววิภาวี คามภู
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 036395595
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลนายาว 22 พ.ค. 61 สอบราคา  โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 6 สระลำใย-ซับครก บริเวณสามแยกบ้านซับโพนทอง  389,000  น.ส.เกสกัญญา จินดาวงศ์
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036239610
กำลังดำเนินการ