ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ
ชื่อเข้าใช้งาน 
รหัสผ่าน 
Security Code   
ยืนยัน 
Security Code 


  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

  ข่าวสารการประกวดราคา / สอบราคา
ส่วนราชการ : 
กระทรวง/สังกัด : 
หน่วยงาน : 
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง : 
 ทั้งหมด 6,661 รายการ , หน้าที่  
1
...
หน่วยงาน ประกาศ ประเภท ชื่อเรื่อง ราคากลาง ผู้ลงประกาศ เอกสารฯ ผลการ
ประกวดราคาฯ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 24 ก.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางและประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เดิมเป็นลาดยางปูทับ Para Asphaltic concrete หมู่ 3 - หมู่ 2 ตำบลม่วงหวาน  388,000  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200608
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหวาน 24 ก.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศราคากลางและประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.เดิมเป็นลาดยางปูทับ Para Asphaltic concrete หมู่ 6 เขาดิน - หมู่ 4 ม่วงหวาน  1,106,000  วรนิชชา นิจบรรณ
 เจ้าพนักงานพัสดุ
 036200608
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 24 ก.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อข้าวสาร 5 % ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (31วัน)  476,450  ปิยะพงษ์ เพ็ชรจรูญ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 24 ก.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการจัดซื้ออาหารดิบ(อาหารดิบเป็นรายสิ่งและเครื่องปรุง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม พ.ศ.2562 (๓๑วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  0  ปิยะพงษ์ เพ็ชรจรูญ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ
 036-211212
กำลังดำเนินการ
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 19 ก.ย. 62 ประกวดราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดเศษอาหารผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  25,500  นายนพพร นาตัน
 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
 036-211212 ต่อ 112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 18 ก.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ปรับปรุงลู่วิ่งบริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (e-bidding)  24,888,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-679778
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 13 ก.ย. 62 ประกวดราคา  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเลา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,525,000  นางสาวประนอม ยอดเมือง
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 0871084730
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 10 ก.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  4,126,518  นางจรรยา ไชยณรงค์
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
 036-391265
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจิก 9 ก.ย. 62 ประกวดราคา  โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านหนองเลา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองจิก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  1,525,000  นางสาวประนอม ยอดเมือง
 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 0871084730
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 6 ก.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จัดซื้อรถซ่อมบำรุงอเนกประสงค์ จำนวน 1 คัน (e-bidding)  25,000,000  นางสาวสุมาลี พุ่มสุข
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036679778
กำลังดำเนินการ
 โรงพยาบาลพระพุทธบาท 5 ก.ย. 62 ประกวดราคา  ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศงานบริการผู้ป่วยนอก จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,999,100  นางสาวชิตาพัณณ์ บำรุง
 นักวิชาการพัสดุ(พนักงานราชการ)
 0-3626-6111 ต่อ 1301
ดำเนินการแล้ว
 
 เรือนจำจังหวัดสระบุรี 4 ก.ย. 62 ประกวดราคา  ขายทอดตลาดเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานของผู้ต้องขัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  24,654  นายนพพร นาตัน
 เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
 036-211212 ต่อ 112
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน 3 ก.ย. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) ในเขตตำบลพุคำจาน พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  1,209,000  นางปวีณา คงสมใจ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 036-200720
กำลังดำเนินการ
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตูม-โพนทอง 28 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนทอง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี  2,400,000  นางสาวอัจฉรา กองทิพย์
 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
 036726238
กำลังดำเนินการ
 เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ 28 ส.ค. 62 ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศผู้ชนะโครงการปรับปรุงผิวจราจร เป็นชนิดพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยถนนสวนดอกไม้ 3 หมู่ที่ 1  1,853,291  นางจรรยา ไชยณรงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 0940495889
กำลังดำเนินการ