จังหวัดสระบุรี

ตอบเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี

เรื่อง / เลขที่หนังสือ หน่วยงานรับผิดชอบ

12. ร้องเรียนมีการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี

11. การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนตำบล

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี

10. ร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร่างโคก

อบต.สร่างโคก

9. ร้องเรียนการขายไอศครีมโรงเรียนอนุบายสระบุรี

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

8. ร้องเรียนกล้องวงจรปิดสามแยกโรงพยาบาลสระบุรี ใชการไม่ได้

ตำรวจภูธรอำเภอเมืองสระบุรี

7. ร้องเรียนการงานของเทศบาลตำบลกุดนกเปล้า

ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี

6. ร้องเรียนการจัดทอดผ้าป่าของโรงเรียนอนุบาลยุววิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1

5. การก่อสร้างสถานีป้องกันและบรรเทาสาารณภัยของเทศบาลเมืองสระบุรี

เทศบาลเมืองสระบุรี

4. ร้องเรียนน้ำประปาสกปรกและมีกลิ่นเหม็น

อบต.คลองเเรือ อ.วิหารแดง

3. ร้องเรียนความเดือดร้อนจากโรงโม่หินในเขตตำบลหน้าพระลาน

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

2. ร้องขอให้ทำลูกระนาดบนถนนกันรถวิ่งเร็ว

เทศบาลเมืองสระบุรี

1. ร้องเรียนการขอเรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี


::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ จังหวัดสระบุรี :::

© Copyright 2008. saraburi.go.th, All Rights Reserved.