รับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน บริการข้อมูลข่าวสาร ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

ติดต่อศูนย์ดำรงธรรม

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
ชั้น 3 ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
โทร : 036-230347
สายด่วน : 1567
อีเมล์ : Damrongtham_srb@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

       

      


พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โปรดแจ้ง ศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567