ขาไป

       จุดเริ่มต้นการปั่น (START) บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดปั่นไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1) เข้าสักการะพระบรม- ราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวร ในพื้นที่ กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ หลังจากนั้น มุ่งหน้าสู่วัดพระพุทธฉาย เพื่อนมัสการ รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา

ขากลับ

      เดินทางตามเส้นทางสายรองในพื้นที่กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ มุ่งหน้าสู่พื้นที่จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน บริเวณพื้นที่ชุมน้ำของค่ายอดิศร หลังจากนั้นมุ่งหน้าสู่บริเวณค่ายอดิศร เพื่อสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน และเดินทางออกจากค่ายอดิศรโดยออกทางประตูทางเข้าโรงพยาบาล ค่ายอดิศรและใช้เส้นทางถนนมิตรภาพ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2) ลอดใต้สะพานต่างระดับกลับสู่ถนนพหลโยธิน และเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพิชัยรณรงค์สงคราม กลับสู่ศาลากลางจังหวัดสระบุรี
รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร